Bảo hiểm - 1 Office

Bảo hiểm

Giới thiệu

Hiện tại các phần mềm kê khai bảo hiểm chỉ thực hiện được việc gửi báo cáo về cơ quan bảo hiểm. Tuy nhiên làm thế nào để lên được báo cáo đó từ bảo hiểm tự động link sang bảng lương để truy thu hoặc khấu trừ … thì các phần mềm đấy không xử lý được. Phần lớn cán bộ quản lý đang phải thực hiện các công việc này bằng thủ công. Để quản lý bài toán quản lý bảo hiểm, 1Office với tính năng quản lý bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý bảo hiểm cho người lao động.


Quản lý bảo hiểm

Tính năng quản lý bảo hiểm của 1Office cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm. Từ việc cài đặt thông số bảo hiểm, tự động gợi ý danh danh sách tăng, danh sách giảm theo quy định của pháp luật, đến việc xuất báo cáo nộp bảo hiểm, triết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương.


Chức năng quản lý bảo hiểm

  • Cấu hình các thông số bảo hiểm: Tỷ lệ đóng, ngạch, bậc, thời giạn tự động tăng bậc, mức đóng cơ sở, ngày chốt tăng, giảm.
  • Tự động gợi ý danh sách tăng giảm: Hệ thống căn cứ vào quy định của luật, sẽ gợi ý một danh sách tăng, giảm. Từ đó cán bộ quản lý sẽ quyết định chốt tăng giảm cho người lao động
  • Tự động tính toán chi phí bảo hiểm: Truy thu, hoàn trả tiền bảo hiểm, kiết xuất form mẫu thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
  • Lưu lại lịch sử bảo hiểm: Toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp và trước đó
  • Tổng hợp báo cáo bảo hiểm: Hệ thống tự động tổng hợp các biểu mẫu báo cáo do bảo hiểm quy định người dùng chỉ cần xuất ra và nộp cho bảo hiểm. Ngoài ra còn các báo cáo quản trị khác do chính người dùng tạo