Chăm sóc khách hàng - 1 Office

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Để đạt được hiệu quả trong việc chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất cho người sử dụng – những người làm CRM cần phải lắng nghe nhu cầu khách hàng của họ. Sau khi hiểu được những khó khăn trong vấn đến quản lý và chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra những gợi ý, phương hướng giải quyết vấn đề một cách khoa học và tiện lợi nhất

Giải pháp của 1Office

1Office với nhiều tính năng vượt trội về mặt logic, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Tùy vào từng đối tượng sẽ có những tính năng phù hợp theo phân quyền sử dụng: Chăm sóc bạn thực hiện, Chăm sóc phòng ban bạn, Tất cả. Tài khoản người dùng có thể thấy được tổng quan chăm sóc theo từng trạng thái chăm sóc: Lên kế hoạch, Đã thực hiện.