Đơn từ - 1 Office

Đơn từ

Giới thiệu

Người quản lý thường xuyên phải xử lý rất nhiều đơn từ của nhân sự. Vì vậy sẽ gây mất thời gian cũng như khó kiểm soát được số lượng đơn từ, công làm việc của nhân sự khi quản lý bằng giấy tờ thông thường. Phân hệ đơn từ của 1Office là một công cụ số hóa toàn bộ quy trình và mẫu đơn từ hành chính, giúp nhà quản lý giải quyết và xử lý đơn từ một cách nhanh chóng, hiệu quả và giảm chi phí in ấn. Hệ thống sẽ tự động cập nhập công làm việc của nhân sự khi có đơn từ phát sinh.

Tính năng, ưu điểm vượt trội

Hệ thống cho phép Cài đặt lý do cho đơn, số lượng người duyệt linh hoạt, theo từng phòng ban, vị trí. Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ dàng thống kê tìm kiếm cho đơn, các đơn từ được duyệt sẽ được tích hợp với việc quản lý chấm công và quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả.

Các loại đơn từ trên hệ thống

  • Đơn xin vắng mặt: Đơn cho phép nhân viên tạo khi vắng mặt trong thời gian nhỏ hơn nửa ca làm việc
  • Đơn xin nghỉ: Cho phép người dùng tạo khi thời gian nghỉ là bội của nửa ca
  • Đơn checkin/out: Khi nhân viên quên chấm vân tay lúc đến hoặc ra về
  • Đơn đổi ca: Cho phép nhân viên đổi ca cho nhau hoặc đổi ca cho chính mình vào một ca làm việc khác
  • Đơn tăng ca: Nhân viên tăng ca được phép tạo đơn tăng ca cho mình
  • Đơn làm thêm: Là đơn được tạo khi thời gian làm việc nhỏ hơn 1 ca
  • Đơn xin công tác: Nhân viên đi công tác cho công ty sẽ được phép tạo đơn
  • Đơn làm theo chế độ: Là đơn từ cho phép nhân sự làm việc theo thời gian ưu tiên
  • Đơn xin thôi việc: Khi nhân sự kết thúc công việc tại công ty, sẽ được phép tạo đơn này để hệ thống khoa tài khoản cho nhân sự