Hồ sơ nhân sự - 1 Office

Hồ sơ nhân sự


Giới thiệu

Hồ sơ nhân sự là đối tượng trung tâm và quan trọng nhất trong công tác quản lý nhân sự. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các thông tin sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, hợp đồng, bảo hiểm, lương thưởng, lịch sử công tác, đóng bảo hiểm, thông tin và lịch sử phép … của một người lao động. Các thông tin này xuất phát từ việc nhập trực tiếp của cán bộ quản lý hoặc tự động lấy về từ các phân hệ khác trong hệ thống. Và cũng từ đây, các phân hệ khác sẽ triết xuất dữ liệu để thực hiện các công việc tính toán như bảng lương, bảng chấm công.


Quy trình Hồ sơ nhân sự

Quản trị nhân sự sao cho hiệu quả luôn là bài toán khá phức tạp và đau đầu với mỗi nhà quản lý khi phải thường xuyên cập nhật những thay đổi, tra cứu và phân tích. Để chia sẻ những gánh nặng này 1Office chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự hoạt động tốt và hiệu quả theo quy trình khép kín nhưng đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao.


Chức năng quản lý

  • Tạo hợp đồng lao động: Tạo nhanh hợp đồng lao động, hệ thống tự động tải thông tin từ hồ sơ nhân sự cho vào hợp đồng
  • Cập nhật lịch sử công việc: Người lao động thay đổi vị trí, hệ thống căn cứ vào lịch sử công việc để tính toán ra bảng chấm công và bảng lương
  • Cập nhật thông tin bảo hiểm: Lưu lại thông tin bảo hiểm như: số sổ, tháng báo tăng, số thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh …
  • Cập nhật quá trình đóng bảo hiểm: Cho phép cập nhật lịch sử quá trình đóng bảo hiểm của người lao động từ trước đến nay
  • Cập nhật thông tin tiếp nhận: Lưu lại các thủ tục giấy tờ tiếp nhận đã nộp (sơ yếu lý lịch, ảnh, bằng cấp …), hệ thống sẽ cảnh báo tự động các thủ tục còn thiếu
  • Cập nhật thông tin học vấn: Cập nhật quá trình đào tạo, học tập của người lao động
  • Cập nhật trạng thái hồ sơ: Cho phép người quản lý chuyển hồ sơ nhân sự sang trạng thái nghỉ việc, nghỉ thai sản, nghỉ không lương …
  • Khóa tài khoản 1Office: Quản lý nhân sự có thể khóa tài khoản sử dụng 1Office mà không cần Admin hệ thống
  • Thêm đính kèm: Người sử dụng có thể thêm các tệp đính kèm như ảnh, bằng cấp scan …
  • Biểu mẫu in ấn: Người quản lý có thể cài đặt các biểu mẫu hành chính để có thể xuất file hoặc in trực tiếp từ phần mềm