Liên hệ khách hàng - 1 Office

Liên hệ khách hàng

Giới thiệu

Liên hệ hay khách hàng tiềm năng là một tài sản vô cùng quý giá của một doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện tại nhiều doanh nghiệp vẫn đang quản lý rất thủ công bằng excel, điều này dẫn đến việc tài sản đó có thể bị mất bất kỳ lúc nào chẳng hạn như khi một bạn nhân viên nghỉ làm. Tính năng quản lý Liên hệ cho phép doanh nghiệp lưu trữ thông tin, quá trình chăm sóc, lịch sử phụ trách tất cả các khách hàng tiềm năng của mình


Cài đặt liên hệ

 • Cài đặt chung: Trạng thái liên hệ, nguồn liên hệ, lĩnh vực kinh doanh
 • Chuyển về liên hệ tự do: Người quản trị sẽ tự cài đặt số ngày không chăm sóc khách hàng thì khách hàng đó sẽ tự động chuyển về trạng thái tự do
 • Quản lý liên hệ trùng: Người quản trị có thể cài đặt điều trùng. Hệ thống sẽ căn cứ điều kiện để check trùng
 • Phân chia liên hệ: Khi có một tập data khách hàng tiềm năng được import lên hệ thống, người quản trị có thể cài đặt các phương thức khác nhau để phân chia liên hệ này cho nhân viên kinh doanh phụ trách

Chức năng quản lý

 • Tạo mới: 1Office cho phép tạo mới liên hệ bằng nhiều cách: Tạo mới thông thường, import, và tự động lấy từ website. Và hệ thống sẽ luôn check trùng với tất cả các cách này
 • Chuyển trạng thái: Nhân viên phụ trách căn cứ trên tình hình thực tế có thể chuyển trạng thái liên hệ đó cho phù hợp
 • Cập nhật người phụ trách:Người quản lý có thể phân công trực tiếp người phụ trách liên hệ mà không cần qua bước phân chia tự động
 • Chăm sóc liên hệ: Nhân viên kinh doanh có thể lưu lại mọi lịch sử chăm sóc. Hệ thống cũng sẽ tự động lưu lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng, email gửi cho khách hàng
 • Tạo mới hợp đồng/đơn hàng: Có thể tạo Hợp đồng/Đơn hàng trực tiếp từ khách hàng tiềm năng, sau khi tạo mới xong KHTN chuyển thành Khách hàn
 • Thêm tài liệu: Người sử dụng có thể đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm

Chức năng quản lý trùng liên hệ

 • Tìm liên hệ trùng: Hệ thống sẽ tự động quét các liên hệ trùng theo điều kiện đã cài đặt. Người dùng có thể chọn các thông tin để đồng bộ lại vào một liên hệ, các thông tin khác sẽ được gộp vào, các liên hệ khác sẽ tự động xóa