Quản lý hợp đồng - 1 Office

Quản lý hợp đồng

Giới thiệu

Hợp đồng là một đối tượng thể hiện hợp tác, giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng. Lâu nay các doanh nghiệp chỉ quản lý bản cứng, không có một nơi để số hóa nó, dẫn đến việc tra cứu, thống kê, cảnh báo gặp rất nhiều khó khăn. Tính năng này sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán đó

Quản lý thông tin hợp đồng

Trong hợp đồng có quy định rất nhiều thông tin cần phải quản lý và lưu trữ giữa khách hàng và doanh nghiệp. Vì vậy 1Ofice chúng tôi đã xây dựng chức năng quản lý hợp đồng có đầy đủ tính năng phục vụ cho doanh nghiệp quản lý

Chức năng quản lý

 • Cấu hình người duyệt: Cho phép chọn nhiều người duyệt hợp đồng theo từng phòng ban
 • Cấu hình lý do thanh lý: Tạo các lý do thanh lý cho hợp đồng
 • Tạo mới, sửa, xóa hợp đồng: Tạo mới hợp đồng có thông tin khách hàng theo mẫu loại hợp đồng đã tạo sẵn
 • Tác vụ duyệt/không duyệt/hoàn duyệt: Người được quyền duyệt, sẽ có tác vụ duyệt/không duyệt hợp đồng
 • Tạo phiếu thu: Chức năng cho phép phiếu thu trực tiếp trên hợp đồng đối với hợp đồng đã được duyệt
 • Cập nhật người phụ trách: Thêm hoặc thay đổi người phụ trách cho hợp đồng
 • Gia hạn hợp đồng: Cho phép người có quyền thay đổi ngày hết hiệu lực hợp đồng
 • Phụ lục hợp đồng: Chức năng cho tạo một hợp đồng mới từ hợp đồng cũ đang mở
 • Thanh lý hợp đồng: Khi hợp đồng hết hạn, hoặc vì lý do gì đó người quản lý có thể thanh lý hợp đồng
 • Phiếu xuất kho: Các hợp đồng có nội dung là các sản phẩm/nhóm sản phẩm mới có tác vụ xuất kho
 • Tạo đơn hàng: Với những Hợp đồng là hợp đồng kinh tế, người sử dụng có thể tạo trực tiếp đơn hàng từ hợp đồng