Quản lý khách hàng - 1 Office

Quản lý khách hàng

Giới thiệu

1Office định nghĩa khách hàng là một cá nhân hay tổ chức phát sinh giao dịch mua hàng. Đây chính là ÔNG CHỦ thực sự của DOANH NGHIỆP. Vì thế viêc quản lý, chăm sóc khách hàng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến việc khách hàng có trung thành với doanh nghiệp hay không, khách hàng có sử dụng dịch vụ kế tiếp hay không, khách hàng có giới thiệu cho doanh nghiệp một khách hàng khác hay không

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý khách hàng giúp doanh nghiệp lưu trữ, tìm kiếm, cảnh báo và thực hiện các chương trình chăm sóc. Hệ thống cho phép quản lý thông tin chi tiết của khách hàng. Quản lý các trường thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ liên hệ. Tất cả các trường thông tin đều hỗ trợ lọc tìm kiếm rất nhanh.

Chức năng quản lý

  • Tạo mới khách hàng: Tạo mới khách hàng bằng cách thông thường, hoặc chuyển từ một khách hàng tiềm năng sang. Hệ thống sẽ lưu lại mọi lịch sử chăm sóc với khách hàng đó
  • Cập nhật người phụ trách: Người quản lý có thể cập nhật lại người phụ trách khách hàng này. Khi tạo đơn hàng, hoặc hợp đồng sẽ mặc định tính cho người phụ trách đấy
  • Chăm sóc khách hàng: Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc lưu lại mọi lịch sử chăm sóc. Hệ thống cũng sẽ tự động lưu lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng, email gửi cho khách hàng
  • Tạo mới Hợp đồng/Đơn hàng: Chức năng cho phép tạo Hợp đồng/Đơn hàng trực tiếp từ khách hàng
  • Thêm tài liệu: Cho phép đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm
  • Cảnh báo thông minh: Cũng như ở Liên hệ, ở khách hàng bạn có cài đặt rất nhiều cảnh báo để thực hiện chương trình chăm sóc chẳng hạn như, cảnh báo sắp sinh nhật khách hàng, cảnh báo công nợ …