Quản lý kho hàng - 1 Office

Quản lý kho hàng

Giới thiệu

Quản lý hệ thống kho, kệ hàng và tất cả các hàng hóa trong kho. Quản lý tất cả các nghiệp vụ nhập, xuất kho, hỗ trợ kiểm soát số lượng tồn kho hiệu quả.

Chức năng quản lý

  • Tạo mới, sửa, xóa kho: Tạo mới các kho để lưu trữ hàng hóa riêng cho từng kho
  • Phiếu nhập kho: Cho phép người dùng nhập hàng hóa vào kho
  • Phiếu xuất kho: Xuất hàng hóa theo hợp đồng, đơn hàng hoặc khác
  • Phiếu chuyển kho: Chức năng cho phép luân chuyển hàng hóa giữa các kho với nhau
  • Duyệt/không duyệt: Khi các phiếu được duyệt thì số lượng hàng hóa của các kho sẽ thay đổi theo nội dung phiếu đó

Quy trình kho

Quản lý kho gồm rất nhiều nghiệp vụ như: nhập/ xuất hàng trong kho, quản lý hàng tồn kho, quản lý dữ liệu liên quan tới lịch sử giao dịch hàng hóa… Trong khi đó, bảng tính excel đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian để nhập dữ liệu mà nó sẽ không cho bạn một cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của kho. Với 1Office, đây sẽ là một trải nghiệm lớn cho các doanh nghiệp với những công đoạn xuất, nhập hay chuyển kho vô cùng dễ dàng..