Quản lý tài liệu - 1 Office

Quản lý tài liệu

Giới thiệu

Tài liệu là một tài nguyên quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên hiện giờ tài nguyên đấy đang quản lý rải rác, không tập trung do đó khi cần thì khó tìm kiếm, chia sẻ … Phân hệ tài liệu sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên này.


Quy trình

Bạn có biết? Bình quân doanh nghiệp dùng 40% thời gian để tìm kiếm thông tin mình đã tạo ra. Và 70% thông tin sẽ được tạo lại thay vì tái sử dụng. Phần mềm quản trị doanh nghiệp 1Office do công ty Workway phát triển cho phép doanh nghiệp/tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất theo quy trình.


Chức năng phần mềm

  • Tạo mới thư mục: Tạo thư mục cha để lưu trữ tài liệu
  • Tải tài liệu lên: Phần mềm cho phép người sử dụng tải các loại tệp word, excel, pdf… để lưu trữ phục vụ công việc cho người sử dụng
  • Chia sẻ tài liệu: Cho phép chia sẻ tài liệu cho cá nhân hoặc phòng ban và điều chỉnh quyền quản lý, sửa, xem cho người nhận tài liệu
  • Đổi tên tài liệu: Người sử dụng có quyền đổi lại tên tài liệu để dễ nhìn nhận cho người xem
  • Chuyển thư mục: Cho phép chuyển tài liệu vào một thư mục khác