Quản lý tài sản - 1 Office

Quản lý tài sản

Giới thiệu chung

Phần mềm giúp đơn vị quản lý chi tiết tài sản, các hoạt động liên quan tới tài sản, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó phần mềm hỗ trợ tổng hợp và truyền nhận báo cáo tài sản giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới thuận tiện, nhanh chóng. Chỉ cần mở máy tính, tìm kiếm tài sản cần tra cứu, mọi thông tin về tài sản như: Tình trạng, người đang sử dụng tài sản, ngày cấp phát hay thu hồi sẽ được thông tin lưu trữ tường minh nhất.

Quy trình tài sản

Giao nộp, ký kết sử dụng tài sản bằng văn bản không còn là lựa chọn của các doanh nghiệp. Việc tính toán tài sản tồn kho, thông báo đúng trạng thái tài sản, giá trị khấu hao vẫn luôn là nỗi bận tâm của các nhà quản lý. Giải pháp phần mềm 1Office thấu hiểu, lắng nghe được những suy nghĩ của nhà quản lý, doanh nghiệp vì vậy đã đưa ra được giải pháp quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp nhất.

Chức năng quản lý

  • Cấp phát tài sản: Cấp phát tài sán cho cá nhân hoặc phòng ban
  • Thu hồi tài sản: Nhân viên đã được cấp phát tài sản, khi tài sản không được sử dụng thì người quản lý sẽ thu hồi lại
  • Báo tăng: Trường hợp tài sản đã có và có thêm số lượng, người quản lý sẽ báo tăng lên
  • Báo mất: Khi sản phẩm bị thiếu hụt không rõ nguyên nhân, người dùng sẽ sử dụng tác vụ báo mất này
  • Bảo hành, sửa chữa: Tài sản cần bảo hành, sửa chữa, người quản lý sẽ cập nhật tác vụ này
  • Thanh lý: Dụng cụ làm việc khá lâu, cần cấp phát cái mới, thì cái cũ sẽ cho đi thanh lý
  • Báo hỏng: Thiết bị đang sử dụng bị hỏng, người dùng sẽ báo hỏng cho thiết bị này
  • Nhóm tài sản: Có thể cập nhật lại tài sản thuộc nhóm nào
  • Vị trí tài sản: Cho phép hiển thị thông tin tài sản đang ở phòng ban nào