Quy trình động - 1 Office

Quy trình động

Giới thiệu

Tính năng quản lý quy trình công việc là tính năng chỉ duy nhất có trên 1Office. Nó cho phép mỗi doanh nghiệp có thể số hóa những quy trình công việc dạng lặp đi lặp lại. Như đề xuất mua sắm tài sản, đề xuất xuất hóa đơn, quy trình tiếp nhân nhân sự … Khi có một công việc được khởi tạo và gán vào một quy trình nào đó, thì công việc đó sẽ tự động chạy theo quy trình đó. Những người tham gia thực hiện sẽ được thông báo khi đến bước công việc của mình.


Chức năng quản lý

  • Cài đặt quy trình mẫu: Tính năng này cho phép người quản trị có quyền định nghĩa các quy trình thực tế đang áp dụng. Ở mỗi quy trình đều có các bước thực hiện, người (nhóm) thực hiện, các trạng thái thực hiện và thời gian deadline cho bước đó
  • Cập nhật trạng thái: Khi một công việc được khởi tạo, nó sẽ chạy theo quy trình áp dụng. Đến mỗi bước người thực hiện có quyền cập nhật trạng thái thực hiện. Hệ thống sẽ căn cứ vào trạng thái để chuyển tiếp công việc
  • Chuyển người thực hiện: Người giao việc, hoặc người thực hiện có thể sử dụng tính năng này để thay đổi người thực hiện công việc cho phù hợp với thực tế
  • Thêm tài liệu: Những người tham gia công việc đều có thể bổ sung tài liệu cho công việc đó
  • Tạo sự kiện: Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó

Thiết lập, khai báo quy trình

• Khai báo các loại quy trình mẫu
• Thiết lập các bước trong quy trình mẫu: Số bước xử lý, người thực hiện, người theo dõi, thời gian xử lý
• Cho phép thiết lập gửi thông báo tương ứng với các bước trong quy trình.
• Hỗ trợ người dùng chủ động khai báo một quy trình mới với các thông tin được tự động mặc định theo quy trình mẫu đã thiết lập.